JM Modern HikaShop - шаблон joomla Видео
In
(06-1) 619-8321

Hatály: 2023. 07. 31.

Letöltés PDF formátumban

A http://www.bio-science.hu/ honlap (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője, a Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cg. 01-09-660494; székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 79.; a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

 1. Fogalmak

  Szolgáltató
  Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cg. 01-09-660494; székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 79.), amely a Honlapot üzemelteti.
  Honlap
  A http://www.bio-science.hu/ domain alatt elérhető tartalom és szolgáltatások összessége.
  Felhasználó
  A Honlapot meglátogató, böngésző személy és a Honlapot használó Ügyfél.
  Ügyfél
  A Szolgáltató Szolgáltatását igénybe vevő személy.
  Szolgáltatás
  A Szolgáltató által nyújtott orvosi, laboratóriumi diagnosztikum, vegyszer, reagens beszerzési, forgalmazási, valamint az ezekhez kapcsolódó, kiegészítő eszközök, biotechnológiai műszerek szervize és tanácsadási szolgáltatás.
 2. Mi a jelen adatkezelési tájékoztató célja?

  A Honlap és a Szolgáltatások használatával a Szolgáltató és a Felhasználó között szerződés jön létre. A jelen adatkezelési tájékoztatóban a Szolgáltató a Honlapon és a Szolgáltatás során megvalósuló személyes adat kezelésről nyújt a jogszabályoknak megfelelően részletes tájékoztatást a Felhasználóknak és az Ügyfeleknek.

  A Honlapon megvalósuló adatkezelésre vonatkozóan a Szolgáltató adatkezelőnek minősül. A Szolgáltatások nyújtása során a Szolgáltató szintén adatkezelőnek minősül.

 3. Mi a Honlap célja?

  A Honlapon a Felhasználók a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokról szerezhetnek információkat regisztráció nélkül.

  A Honlap szolgáltatásait és a Szolgáltatást csak 18 éven felüliek vehetik igénybe.

  A Felhasználók, Ügyfelek által megadott adatokért és általuk feltöltött tartalmakért a Felhasználók és Ügyfelek felelnek, azért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

 4. Hogyan vonatkozik a Felhasználóra az adatkezelési tájékoztató?

  A Felhasználó a Honlapra történő belépéssel, a Honlapról elérhető szolgáltatások igénybe vételével, a Honlap funkcióinak használatával minden további jognyilatkozat tétele nélkül automatikusan tudomásul veszi a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

 5. Ki és hogyan módosíthatja az adatkezelési tájékoztatót és hol, hogyan teszi ezt közzé a Szolgáltató?

  A Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani. A Szolgáltató az adatkezelési tájékoztató módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt adatkezelési tájékoztató Honlapon, külön menüpontban történő megjelenítésével teszi közzé. A Felhasználókat kérjük, hogy minden Honlap látogatás esetén olvassák el figyelmesen az adatkezelési tájékoztatót.

  A jelen adatkezelési tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető. A Felhasználók a jelen adatkezelési tájékoztatót a Honlapon megnyithatják, azt megtekinthetik, kinyomtathatják, lementhetik, azonban azon nem módosíthatnak, erre csak a Szolgáltató jogosult.

 6. Milyen személyes adatait, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

  Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

  1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
  2. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
  3. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
  4. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)
  5. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv. 13/A. §).
  1. A Szolgáltatótól ajánlatot kérő személyek, illetve azok kapcsolattartói adatainak kezelése

   Érintett kategóriájaKezelt adat kategóriájaAdat forrásaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdattárolás időtartama, törlés időpontja
   Ajánlatkérők kapcsolattartói név Ajánlatkérő
   1. Ajánlat küldése
   2. Igény- és jogérvényesítés
   3. Azonosítás
   4. Kapcsolattartás
   GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év
   e-mail cím Ajánlatkérő
   1. Ajánlat küldése
   2. Igény- és jogérvényesítés
   3. Kapcsolattartás
   GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év
   Foglalkoztató neve, címe Ajánlatkérő
   1. Ajánlat küldése
   2. Igény- és jogérvényesítés
   3. Azonosítás
   4. Kapcsolattartás
   GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év
   Telefonszám Ajánlatkérő
   1. Ajánlat küldése
   2. Igény- és jogérvényesítés
   3. Kapcsolattartás
   GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év
   Fax szám Ajánlatkérő
   1. Ajánlat küldése
   2. Igény- és jogérvényesítés
   3. Kapcsolattartás
   GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év
   Beosztás Ajánlatkérő
   1. Ajánlat küldése
   2. Igény- és jogérvényesítés
   3. Kapcsolattartás
   GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év

   A Szolgáltató és az ajánlatkérő partner közös jogos érdeke a kapcsolattartói adatok kezelése, mivel az szükséges ahhoz, hogy a Szolgáltató a partner kérésére ajánlatot tudjon küldeni a partnernek és az ajánlattal kapcsolatban a partnerrel kapcsolatot tudjon tartani. A kapcsolattartónak csak a feltétlenül szükséges adatait kezeli a Szolgáltató, így a kapcsolattartó alapvető jogai és szabadságai az adatkezeléssel nem sérülnek, és is nem élveznek elsőbbséget a Szolgáltató és az ajánlatkérő partner fenti jogos érdekeivel szemben.

   A megőrzési idő, amennyiben az ajánlat nem kerül elfogadásra, az ajánlatkérés időpontjától számított 1 év, amelynek indoka, hogy ezen időtartam alatt az ajánlattételi procedúra lebonyolításra kerül, és ezen határidőn belül még ésszerűen feltételezhető, hogy a kapcsolattartói adatok pontosak.

   Amennyiben az ajánlat elfogadásra kerül, a Felek között a szerződés létrejön, ebben az esetben az adatok megőrzési idejére a szerződött megrendelők kapcsolattartói adataira vonatkozó lenti előírások vonatkoznak.

  2. Az ügyfélszolgálatot megkereső személyek adatainak kezelése

   Érintett kategóriájaKezelt adat kategóriájaAdat forrásaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdattárolás időtartama, törlés időpontja
   Ügyfélszolgálatot megkereső személy név Érintett által megadott
   • Azonosítás
   • Ügyintézés
   • Jog-és igényérvényesítés
   GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek 5 év
   Beosztás Érintett által megadott
   • Azonosítás
   • Ügyintézés
   • Jog-és igényérvényesítés
   GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek 5 év
   Foglalkoztató neve, azon belül intézet, osztály, tanszék Érintett által megadott
   • Azonosítás
   • Ügyintézés
   • Jog-és igényérvényesítés
   GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek 5 év
   Telefonszám Érintett által megadott
   • Azonosítás
   • Ügyintézés
   • Jog-és igényérvényesítés
   GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek 5 év
   E-mail cím Érintett által megadott
   • Azonosítás
   • Ügyintézés
   • Jog-és igényérvényesítés
   GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek 5 év
   Üzenet tartalma Érintett által megadott
   • Azonosítás
   • Ügyintézés
   • Jog-és igényérvényesítés
   GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek 5 év

   Az Ügyfélszolgálatot megkereső személyek esetében azonosítási és további ügyintézési célból a név, e-mailes ügyfélszolgálat esetén továbbá az e-mail cím, telefonos ügyfélszolgálati jelentkezés esetén pedig a telefonszám megadása kötelező, enélkül a Szolgáltató a panaszt, kérést, kérdést nem tudja fogadni és nem tudja kivizsgálni és további ügyintézésre sem képes. Az azonosításhoz, panasz kivizsgálásához, a kérések teljesítéséhez, a kérdések megválaszolásához és a további ügyintézéshez és az esetleges panaszból eredő jog- és igényérvényesítéshez szükséges személyes adatok megadása egyrészt szűk körű, másrészt az Ügyfél és a Szolgáltató jogos érdeke is, amely nem sérti és nem is veszélyezteti az érintett egyéb alapvető jogait és szabadságait.

   Az ügyfélszolgálat megkeresésével kapcsolatos adatok kezelési, tárolási ideje megegyezik a polgári jogi általános 5 éves elévülési idővel; a jog- és igényérvényesítéshez ezen elévülési időn belül szükséges az adatok megőrzése.

  3. Az ügyfélszolgálatot megkereső személyek adatainak kezelése

   Érintett kategóriájaKezelt adat kategóriájaAdat forrásaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdattárolás időtartama, törlés időpontja
   Ügyfélszolgálatot megkereső személy név Érintett által megadott
   • Azonosítás
   • Ügyintézés
   • Jog-és igényérvényesítés
   GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek 5 év
   Beosztás Érintett által megadott
   • Azonosítás
   • Ügyintézés
   • Jog-és igényérvényesítés
   GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek 5 év
   Foglalkoztató neve, azon belül intézet, osztály, tanszék Érintett által megadott
   • Azonosítás
   • Ügyintézés
   • Jog-és igényérvényesítés
   GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek 5 év
   Telefonszám Érintett által megadott
   • Azonosítás
   • Ügyintézés
   • Jog-és igényérvényesítés
   GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek 5 év
   E-mail cím Érintett által megadott
   • Azonosítás
   • Ügyintézés
   • Jog-és igényérvényesítés
   GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek 5 év
   Üzenet tartalma Érintett által megadott
   • Azonosítás
   • Ügyintézés
   • Jog-és igényérvényesítés
   GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek 5 év

   Az Ügyfélszolgálatot megkereső személyek esetében azonosítási és további ügyintézési célból a név, e-mailes ügyfélszolgálat esetén továbbá az e-mail cím, telefonos ügyfélszolgálati jelentkezés esetén pedig a telefonszám megadása kötelező, enélkül a Szolgáltató a panaszt, kérést, kérdést nem tudja fogadni és nem tudja kivizsgálni és további ügyintézésre sem képes. Az azonosításhoz, panasz kivizsgálásához, a kérések teljesítéséhez, a kérdések megválaszolásához és a további ügyintézéshez és az esetleges panaszból eredő jog- és igényérvényesítéshez szükséges személyes adatok megadása egyrészt szűk körű, másrészt az Ügyfél és a Szolgáltató jogos érdeke is, amely nem sérti és nem is veszélyezteti az érintett egyéb alapvető jogait és szabadságait.

   Az ügyfélszolgálat megkeresésével kapcsolatos adatok kezelési, tárolási ideje megegyezik a polgári jogi általános 5 éves elévülési idővel; a jog- és igényérvényesítéshez ezen elévülési időn belül szükséges az adatok megőrzése.

  4. Hírlevélre feliratkozott felhasználók, hírlevél címzettek adatainak kezelése

   Érintett kategóriájaKezelt adat kategóriájaAdat forrásaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdattárolás időtartama, törlés időpontja
   Hírlevélre feliratkozott felhasználók, hírlevél címzettjei Titulus Érintett által megadott marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket kínáló és tartalmazó elektronikus direkt marketing üzenet küldése GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
   e-mail cím Érintett által megadott marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket kínáló és tartalmazó elektronikus direkt marketing üzenet küldése GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
   név Érintett által megadott marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket kínáló és tartalmazó elektronikus direkt marketing üzenet küldése GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
   beosztás Érintett által megadott marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket kínáló és tartalmazó elektronikus direkt marketing üzenet küldése GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
   Foglalkoztató intézet, tanszék/osztály Érintett által megadott marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket kínáló és tartalmazó elektronikus direkt marketing üzenet küldése GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
   telefonszám Érintett által megadott marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket kínáló és tartalmazó elektronikus direkt marketing üzenet küldése GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig

   Szolgáltató hírlevelet küld a hírlevélre kifejezetten feliratkozott személyek részére. A hírlevélre feliratkozni a Honlapon lehetséges, az erre vonatkozó form kitöltésével, illetve gomb megnyomásával. A hírlevélre feliratkozottak a hírlevélről bármikor leiratkozhatnak, akár a Szolgáltató e-mail címére, akár a Szolgáltató székhelyére küldött levéllel, valamint minden egyes hírlevél alján szereplő „leiratkozom” linkre kattintással is.

   Aki a hírlevélről leiratkozott, annak a Szolgáltató a továbbiakban hírlevelet nem küld.

   A hozzájárulás visszavonása esetén hozzájárulását bármikor újra megadhatja. A hozzájárulás megadása nem feltétele egyetlen Szolgáltatás igénybe vételének sem. E-mail cím és név megadása a hozzájárulás megadásakor kötelező, anélkül a hozzájárulás megadása nem lehetséges. A hozzájárulás visszavonásához is e-mail cím és név megadása kötelező az azonosíthatóság érdekében. A többi adat megadása a hírlevélre feliratkozáshoz opcionális, annak célja az, hogy a Szolgáltató a hírlevél feliratkozónak lehetőség szerint olyan tartalmú hírlevelet küldjön, amely a foglalkoztató intézet alapján érdeklődési körének megfelel.

  5. Nyereményjátékban részt vevő személyek adatainak kezelése esetében

   Érintett kategóriájaKezelt adat kategóriájaAdat forrásaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdattárolás időtartama, törlés időpontja
   Nyereményjátékban résztvevő személyek Titulus Érintett által megadott Nyereményjátékban részvétel, sorsolás, nyeremény átadása, kapcsolattartás, értesítés nyereményről GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
   e-mail cím Érintett által megadott Nyereményjátékban részvétel, sorsolás, nyeremény átadása, kapcsolattartás, értesítés nyereményről GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
   név Érintett által megadott Nyereményjátékban részvétel, sorsolás, nyeremény átadása, kapcsolattartás, értesítés nyereményről GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
   beosztás Érintett által megadott Nyereményjátékban részvétel, sorsolás, nyeremény átadása, kapcsolattartás, értesítés nyereményről GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
   telefonszám Érintett által megadott Nyereményjátékban részvétel, sorsolás, nyeremény átadása, kapcsolattartás, értesítés nyereményről GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig

   A fenti adatkezelési célok közül a nyeremény átadása érdekében az általános polgári jogi elévülési időn belül, 5 évig kezeljük és őrizzük az adatokat, minden más nyereményjátékkal kapcsolatban a fenti táblázatban megjelölt célra a hozzájárulás visszavonásáig.

   A nyereményjáték céljára történő adatkezelés esetén a Foglalkoztató és a beosztás adat kezelése szükséges, mivel a nyereményjátékra jelentkezés valamely intézet képviseletében lehetséges, a nyereményt pedig maga az intézet, foglalkoztató nyerheti meg, így szükséges a játékra jelentkező személy esetében a foglalkoztató és a beosztás adat kezelése is.
   Az adatkezelő a Szolgáltató.

  6. A Bio-Science díj nyerteseinek adatainak kezelése esetében

   A Szolgáltató által alapított Bio-Science díjat elnyerő személyek vonatkozásában az alábbi személyes adatokat kezeljük:

   Érintett kategóriájaKezelt adat kategóriájaAdat forrásaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdattárolás időtartama, törlés időpontja
   Nyereményjátékban résztvevő személyek Név Érintett által megadott Nyereményjátékban részvétel, sorsolás, nyeremény átadása, kapcsolattartás, értesítés nyereményről GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
   e-mail cím Érintett által megadott Nyereményjátékban részvétel, sorsolás, nyeremény átadása, kapcsolattartás, értesítés nyereményről GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
   Foglalkoztató Érintett által megadott Nyereményjátékban részvétel, sorsolás, nyeremény átadása, kapcsolattartás, értesítés nyereményről GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
   Beosztás Érintett által megadott Nyereményjátékban részvétel, sorsolás, nyeremény átadása, kapcsolattartás, értesítés nyereményről GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
   Telefonszám Érintett által megadott Nyereményjátékban részvétel, sorsolás, nyeremény átadása, kapcsolattartás, értesítés nyereményről GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig

   A fenti adatkezelési célok közül a nyeremény átadása érdekében az általános polgári jogi elévülési időn belül, 5 évig kezeljük és őrizzük az adatokat, minden más nyereményjátékkal kapcsolatban a fenti táblázatban megjelölt célra a hozzájárulás visszavonásáig.

   A nyereményjáték céljára történő adatkezelés esetén a Foglalkoztató és a beosztás adat kezelése szükséges, mivel a nyereményjátékra jelentkezés valamely intézet képviseletében lehetséges, a nyereményt pedig maga az intézet, foglalkoztató nyerheti meg, így szükséges a játékra jelentkező személy esetében a foglalkoztató és a beosztás adat kezelése is.
   Az adatkezelő a Szolgáltató.

  7. A Bio-Science díj nyerteseinek adatainak kezelése esetében

   A Szolgáltató által alapított Bio-Science díjat elnyerő személyek vonatkozásában az alábbi személyes adatokat kezeljük:

   Érintett kategóriájaKezelt adat kategóriájaAdat forrásaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdattárolás időtartama, törlés időpontja
   Bio-Science díj nyertesei Név Érintett által megadott Nyeremény átadása, nyertes közzététele a honlapon GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
   e-mail cím Érintett által megadott Nyeremény átadása, nyertes közzététele a honlapon GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
   Telefonszám Érintett által megadott Nyeremény átadása, nyertes közzététele a honlapon GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
   Fényképfelvétel Érintett által megadott Nyeremény átadása, nyertes közzététele a honlapon GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig

   A fenti adatkezelési célok közül a nyeremény átadása érdekében az általános polgári jogi elévülési időn belül, 5 évig kezeljük és őrizzük az adatokat, minden más nyereményjátékkal kapcsolatban a fenti táblázatban megjelölt célra a hozzájárulás visszavonásáig.

   A nyereményjáték céljára történő adatkezelés esetén a Foglalkoztató és a beosztás adat kezelése szükséges, mivel a nyereményjátékra jelentkezés valamely intézet képviseletében lehetséges, a nyereményt pedig maga az intézet, foglalkoztató nyerheti meg, így szükséges a játékra jelentkező személy esetében a foglalkoztató és a beosztás adat kezelése is.
   Az adatkezelő a Szolgáltató.

  8. Tudományos nap előadóinak adatai esetében

   A Szolgáltató által szervezett tudományos napokra meghívott, azokon felszólaló előadók vonatkozásában az alábbi személyes adatokat kezeljük:

   Érintett kategóriájaKezelt adat kategóriájaAdat forrásaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdattárolás időtartama, törlés időpontja
   Tudományos nap előadói Név Érintett által megadott Előadás tartása, előadásról fénykép és videofelvétel készítése, honlapon történő közzététele GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
   e-mail cím Érintett által megadott Előadás tartása, előadásról fénykép és videofelvétel készítése, honlapon történő közzététele GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
   Telefonszám Érintett által megadott Előadás tartása, előadásról fénykép és videofelvétel készítése, honlapon történő közzététele GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
   Fénykép- és videofelvétel Érintett által megadott Előadás tartása, előadásról fénykép és videofelvétel készítése, honlapon történő közzététele GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
 7. Ki kezeli a személyes adatait, és ki fér hozzá azokhoz?

  1. Az adatkezelő

   A 6. pontban meghatározott adatok adatkezelője a Szolgáltató, melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:

   BIO-SCIENCE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

   Székhely:
   1119 Budapest, Fehérvári út 79.
   Cg.:
   01-09-660494
   Adószám:
   12266788-2-43
   Képviseli:
   Dr. Tátrai Ágnes ügyvezető, elérhetőségei: a társaság székhelyén, irodájában és telefonos elérhetőségein.
   Telefon:
   (06-1) 619-8321
   E-mail cím:
   Weboldal:
   www.bio-science.hu

   A Szolgáltató részéről adataihoz a Szolgáltató munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataihoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

  2. Adatfeldolgozók

   Adatai kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adatai feldolgozását:

   Adatfeldolgozó neve és címeAdatfeldolgozás céljaAdatfeldolgozással érintett adatok köre
   Czifra Attila e.v. (2336 Dunavarsány, Petőfi Sándor utca 9., Adószám:56658149-1-33) Rendszergazdai, IT support szolgáltatások 6.1. – 6.6. pontban meghatározott adatok
   Cégmenedzser Szoftver Kft. (1081 Budapest, Rákóczi út 61; adószám: 14665891-2-42) Cégmenedzser szoftver üzemeltetés, support, karbantartás 6.1. – 6.6. pontban meghatározott adatok
   IntelliMed Hungária Kft. (1023 Budapest, Ürömi u. 56.) Tárhelyszolgáltatás, honlap üzemeltetés 6.3 . – 6.6. pontban meghatározott adatok
   Infosector Kft. (2013 Pomáz, Kond utca 14.,Cg. 13-09-119475) Felhőszolgáltatás 6.1. – 6.6. pontban meghatározott adatok
   Microsoft Office 365 - Microsoft Magyarország Kft., 1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.) Levelezés szolgáltatás biztosítása, és az elektronikus levelek, dokumentumok tárolása 6.1. – 6.6. pontban meghatározott adatok
   MailChimp (www.mailchimp.com) Hírlevél küldő szolgáltatás 6.3. pontban meghatározott adatok
   Protopmail Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. Cg. 01-10-048237) Hírlevél küldő szolgáltatás 6.3. pontban meghatározott adatok
 8. Ki a Szolgáltató adatvédelmi tisztviselője és mik az elérhetőségei?

  A Szolgáltató adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.

 9. Kinek továbbítjuk a személyes adatait?

  Személyes adatait a fenti 7.2. pont szerinti adatfeldolgozóknak továbbítjuk, más harmadik személynek nem.

 10. Milyen jogai vannak a személyes adatai kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

  1. Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai.

  2. Helyesbítési jog: ha adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását. Kérjük, hogy adatait rendszeresen ellenőrizze, és adatai változásáról legkésőbb 15 napon belül értesítsen bennünket, hogy adatbázisunk mindig naprakész és pontos legyen Önről.

  3. Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti hogy az általunk kezelt adatait töröljük.

  4. Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk.

  5. Tiltakozáshoz való jog: jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat adatai kezelése ellen, ilyen esetben adatait nem kezeljük tovább, azokat töröljük.

  6. Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheti adatai hordozását, amely joga gyakorlásával kérheti, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait adjuk ki az Ön részére, vagy ilyen külön kérése és felhatalmazása alapján adjuk át közvetlenül más, Ön által megjelölt szolgáltatónak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy adathordozhatósági kérelmet csak az Ön által megadott, általunk az Ön hozzájárulása alapján és automatizáltan kezelt adatokra lehet előterjeszteni, valamint a más szolgáltatónak történő átadásra vonatkozó adathordozhatósági kérelmet csak akkor tudjuk teljesíteni, ha az műszakilag és biztonságosan lehetséges.

   Fenti kérelmei benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.

  7. Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adatait hozzájárulása alapján kezeljük, akkor bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.

  8. Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

   Honlap:
   http://naih.hu
   Postacím:
   1530 Budapest, Pf.: 5.
   E-mail:
   Telefonszám:
   +36 (1) 391-1400

  A fentieken túlmenően továbbá keresetet indíthat a Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

  A fenti jogait a ügyfélszolgálati e-mail címre küldött e-mailben vagy az Adatkezelő székhelyére küldött postai levélben terjesztheti elő, ilyen kérelem benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.

  A hozzáférési jog keretében történő tájékoztatás kérés körében tájékoztatjuk, hogy a kizárólag papír alapon kezelt adatokról, amennyiben azon más személyek személyes adatai is szerepelnek, a GDPR 15. cikk (3) és (4) bekezdése alapján nem áll módunkban másolatot kiadni, mert azok harmadik személyhez kerülése sérti ezen személyek adatvédelmi és személyhez fűződő jogait.

  Amennyiben a hozzáférési jog gyakorlása és az ilyen kérelem egyértelműen megalapozatlan, vagy ismétlődő jellege miatt túlzónak minősül (túlzónak tekintendő a naptári évente 2 tájékoztatás kérést meghaladó gyakoriságú tájékoztatás kérés ugyanazon adatkörre vonatkozóan), valamint minden további másolat kéréséért adminisztrációs díjat számítunk fel, amelynek mértéke: 10.000,- Ft /alkalom.

 11. Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?

  A Szolgáltató az adatok védelme érdekében az alábbi információbiztonsági intézkedéseket vezette be, illetve hajtotta végre:

  IT szabályzattal rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi munkavállalónkra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalónk ismer és alkalmaz.

  A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük.

  1. Adatbiztonság az IT infrastruktúrában

   A személyes adatokat általunk bérelt felhőben, továbbá bérelt szerveren, valamint a társaság számítógépeinek merevlemezein tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá. Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

   Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.

   Az Adatkezelő valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

   A programok, alkalmazások és eszközök tervezése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.

   Az információs rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk.

   Az adatokról naponta biztonsági mentés készül. A biztonsági mentésekhez csak szűk jogosultsági kör férhet hozzá. A biztonsági mentéseket földrajzilag elkülönítve két példányban is őrizzük, ezzel biztosítva az adatok visszaállíthatóságát.

   Szervereinkkel történő távoli kommunikáció SSH kulcspárral történő titkosított csatornán lehetséges.

  2. Adatbiztonság a kommunikációban

   Az elektronikus úton továbbított üzenetek, állományok tekintetében a biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez biztosítjuk az adatok integritását mind a (kommunikáció) vezérlő, mind a felhasználói adatokra.

   Az általunk alkalmazott védelem detektálja az illetéktelen módosítás, a beékelődés, valamint az ismétlő adás előfordulását. Az adatvesztést és -sérülést hibadetektáló és javító eljárásokkal akadályozzuk meg, és gondoskodunk a le nem tagadhatóság biztosításáról.

   Az adattovábbításra használt hálózat esetében a biztonsági szintnek megfelelő módon biztosítjuk az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás megakadályozását.

  3. Adatbiztonság az iratkezelés során

   Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési szabályzatban rögzítettünk. Az iratkezelést írásban meghatározott jogosultsági szintek szerint, az egyes iratok bizalmas jellegéhez mérten alkalmazott biztonsági előírások szerint végezzük. Részletes és szigorú szabályokkal rendelkezünk az iratok megsemmisítésére, tárolására, kiadmányozására vonatkozóan.

  4. Fizikai adatbiztonság

   A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan.

   A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokhoz meghatározott személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel.

   Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen történhet.

 12. Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

  A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla, valamint incidenskezelési szabályzatunknak megfelelően járunk el.

 13. Mikor és hogyan módosítjuk a jelen adatkezelési tájékoztatót?

  Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a www.bio-science.hu weboldalon. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

blue down arrowForgalmazott termékeink gyártói - keressen gyártó szerint a logóra kattintva